telefon
+48 570 000 888
adres
ul. Gawłowska 148
96-500 Sochaczew

Fundacja

Co robimy

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

01.

Rekonstrukcję i rewaloryzację obiektów zabytkowych własnych oraz niebędących własnością Fundacji.

02.

Prowadzenie działalności edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, osobami starszymi, prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi własnemu poprzez warsztaty i zajęcia tematyczne, warsztaty międzynarodowe, warsztaty połączone z poznawaniem danej kultury i obyczajów.

03.

Nawiązanie kontaktów z byłymi oraz obecnymi mieszkańcami Sochaczewa, działanie w kierunku integracji społecznej poprzez współpracę z osobami, stowarzyszeniami, kołami i innymi organizacjami lokalnymi.

04.

Przygotowywanie i promocję publikacji periodycznych i nieperiodycznych, wydanych drukiem oraz multimedialnych związanych z celami statutowymi Fundacji oraz kształceniem kadr dla realizacji zadań statutowych Fundacji.

Nasza działalność

Działalność Fundacji będzie wielotorowa – przede wszystkim chcemy przywrócić zabytkowy pałac i park do stanu świetności, zachować jego walory historyczne i jednocześnie prowadzić działalność edukacyjną – przygotowywać książki i inne wydawnictwa związane z historią regionu i tego konkretnego miejsca.

Będziemy aktywnie poszukiwać środków, które pozwolą na kapitalny remont pałacu, który jest wpisany do rejestru zabytków i znajduje się pod ścisłą ochroną konserwatorską. Przyjęliśmy założenie, że zachowujemy w stanie oryginalnym wszystkie nadające się do wyremontowania elementy, natomiast nowe budynki i elementy małej architektury będą już nowoczesne.

Już w najbliższych miesiącach zacznie powstawać park linowy, przystań kajakowa, wiaty piknikowe, wytyczone zostaną nowe alejki w parku. Oddanie do użytku zrewitalizowanego parku z nowymi funkcjami planowane jest na przyszły rok. Pałac to kwestia przyszłości – na razie zostanie zabezpieczony przed dalszą dewastacją, a w miarę pozyskiwania środków będzie prowadzony remont.

Dowiedz się więcej

Masz więcej pytań? 570 000 888 poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00