telefon
+48 570 000 888
adres
ul. Gawłowska 148
96-500 Sochaczew

O nas

Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza została ustanowiona przez Agnieszkę i Zbigniewa Gerasików, którzy zakupili zespół parkowo-pałacowy w Gawłowie (Sochaczew, ul. Gawłowska 148).

Misją FOZM jest budowanie silnych społeczności lokalnych wokół zabytkowych obiektów architektury  i przywracanie tych obiektów do stanu  świetności, a także utrwalanie historii lokalnej, pamięci o bohaterach i rozwój kultury. Wierzymy, że poprzez szacunek dla dziedzictwa regionalnego, otwartość, współpracę ze wszystkimi, którzy chcą realizować swoje pasje, stworzymy wzajemnie wspierające się wspólnoty, otwarte na pomoc innym.

W ciągu najbliższych lat park ma zostać miejscem integracji i rekreacji otwartym dla wszystkich mieszkańców miasta i okolic oraz nastawionym na realizację ich pomysłów. Hasło przewodnie fundacji to „czas i przestrzeń”, chcemy zapewnić te dwie rzeczy każdemu, kto szuka miejsca na realizację swoich pasji albo po prostu na odpoczynek.

Działalność Fundacji jest wielotorowa – przede wszystkim chcemy przywrócić zabytkowy pałac i park do stanu świetności, zachować jego walory historyczne i jednocześnie prowadzić działalność edukacyjną – przygotowywać książki i inne wydawnictwa związane z historią regionu i tego konkretnego miejsca. Aktywnie poszukujemy środków, które pozwolą na kapitalny remont pałacu, który jest wpisany do rejestru zabytków i znajduje się pod ścisłą ochroną konserwatorską. Przyjęliśmy założenie, że zachowujemy w stanie oryginalnym wszystkie nadające się do wyremontowania elementy, natomiast nowe budynki i elementy małej architektury będą już nowoczesne. Już w niebawem zacznie powstawać park linowy, przystań kajakowa, wiaty piknikowe, wytyczone zostaną nowe alejki w parku.

Bardzo ważnym elementem działalności Fundacji jest integracja społeczna. Nastawiamy się szczególnie na stworzenie w parku miejsca przyjaznego dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych, którzy mają się tu czuć zupełnie swobodnie. Współpracujemy ściśle z Zespołem Szkół Specjalnych w Erminowie, stowarzyszeniem rodzin zastępczych oraz Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Giżycach, szkołami w Gawłowie i Kątach, a także Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Z czasem na pewno będziemy poszerzać tę listę. Dla podopiecznych organizowane będą zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, park będzie dla nich zawsze dostępny.

Kolejny element to współpraca z istniejącymi już stowarzyszeniami i fundacjami oraz grupami nieformalnymi, z którymi chcemy tworzyć wspólną ofertę kierowaną do mieszkańców okolic, na przykład cykle tematycznych pikników. Organizacje będą też miały możliwość korzystania z zasobów Fundacji w celu realizacji własnych pomysłów – spotkań, wykładów, wystaw, imprez. Chcemy także propagować walory turystyczne ziemi sochaczewskiej, które w gawłowskim zespole pałacowo-parkowym są szczególnie widoczne ze względu na jego usytuowanie nad Bzurą i zachowany drzewostan. W tym celu chcemy nawiązać ścisłą współpracę z okolicznymi muzeami i innymi placówkami kultury. FOZM jest członkiem Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i Federacji Mazowia.

Bardzo ważne jest także stworzenie w tym miejscu nieformalnego ośrodka kultury, z koncertami, plenerami malarskimi i fotograficznymi, wystawami lokalnych twórców, spotkaniami autorskimi, warsztatami. To program zakrojony na lata, będzie uzupełniany w miarę pojawiania się nowych pomysłów i chętnych do współpracy osób i organizacji.

Niezwykle istotnym elementem działania Fundacji jest poszerzanie wiedzy historycznej dotyczącej Gawłowa i okolic. Wydaliśmy już naszą pierwszą książkę – album "Gawłów. Czas i przestrzeń" Marka Orzechowskiego. Udało się odnaleźć interesujące historyczne tropy, jak postać Ambrożego Skarżyńskiego, adiutanta Napoleona, urodzonego właśnie w Gawłowie. Chcemy też rozwijać współpracę z właścicielami i zarządcami innych zabytków na terenie powiatu sochaczewskiego, wydawać książki miejscowych autorów.

Skład osobowy Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza

Rada Fundacji:
Zbigniew Gerasik - Przewodniczący
Agnieszka Gerasik – Członek
Zarząd Fundacji:
Izabela Goryniak - Prezes Zarządu
Marek Orzechowski - Członek Zarządu
Julia Dzieża - Członek Zarządu
Rada Programowa Fundacji:
Agnieszka Offerczak-Ciura - Przewodnicząca
Beata Szustkiewicz - Członek
Sylwia Fiedler - Członek
Mariusz Gerasik - Członek
Andrzej Kornacki - Członek
Artur Gałecki - Członek

Agnieszka Malik - Członek