telefon
+48 570 000 888
adres
ul. Gawłowska 148
96-500 Sochaczew

O nas

Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza Została ustanowiona przez Agnieszkę i Zbigniewa Gerasików, którzy zakupili zespół parkowo-pałacowy w Gawłowie (Sochaczew, ul. Gawłowska 148).

W ciągu najbliższych lat park ma zostać miejscem integracji i rekreacji otwartym dla wszystkich mieszkańców miasta i okolic oraz nastawionym na realizację ich pomysłów. Hasłem przewodnim fundacji jest „czas i przestrzeń”, chcemy zapewnić te dwie rzeczy każdemu, kto szuka miejsca na realizację swoich pasji albo po prostu na odpoczynek.

Działalność Fundacji będzie wielotorowa – przede wszystkim chcemy przywrócić zabytkowy pałac i park do stanu świetności, zachować jego walory historyczne i jednocześnie prowadzić działalność edukacyjną – przygotowywać książki i inne wydawnictwa związane z historią regionu i tego konkretnego miejsca. Będziemy aktywnie poszukiwać środków, które pozwolą na kapitalny remont pałacu, który jest wpisany do rejestru zabytków i znajduje się pod ścisłą ochroną konserwatorską. Przyjęliśmy założenie, że zachowujemy w stanie oryginalnym wszystkie nadające się do wyremontowania elementy, natomiast nowe budynki i elementy małej architektury będą już nowoczesne. Już w najbliższych miesiącach zacznie powstawać park linowy, przystań kajakowa, wiaty piknikowe, wytyczone zostaną nowe alejki w parku. Oddanie do użytku zrewitalizowanego parku z nowymi funkcjami planowane jest na przyszły rok. Pałac to kwestia przyszłości – na razie zostanie zabezpieczony przed dalszą dewastacją, a w miarę pozyskiwania środków będzie prowadzony remont.

Bardzo ważnym elementem działalności Fundacji będzie integracja społeczna. Nastawiamy się szczególnie na stworzenie w parku miejsca przyjaznego dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych, którzy mają się tu czuć zupełnie swobodnie. Zamierzamy współpracować ściśle z Zespołem Szkół Specjalnych w Erminowie, stowarzyszeniem rodzin zastępczych oraz Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Giżycach, a także Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Z czasem na pewno będziemy poszerzać tę listę. Dla podopiecznych organizowane będą zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, park będzie dla nich zawsze dostępny.

Kolejny element to współpraca z istniejącymi już stowarzyszeniami i fundacjami oraz grupami nieformalnymi, z którymi chcemy tworzyć wspólną ofertę kierowaną do mieszkańców okolic, na przykład cykle tematycznych pikników. Organizacje będą też miały możliwość korzystania z zasobów Fundacji w celu realizacji własnych pomysłów – spotkań, wykładów, wystaw, imprez. Chcemy także propagować walory turystyczne ziemi sochaczewskiej, które w gawłowskim zespole pałacowo-parkowym są szczególnie widoczne ze względu na jego usytuowanie nad Bzurą i zachowany drzewostan. W tym celu chcemy nawiązać ścisłą współpracę z okolicznymi muzeami i innymi placówkami kultury.

Bardzo ważne będzie także stworzenie w tym miejscu nieformalnego ośrodka kultury, z koncertami, plenerami malarskimi i fotograficznymi, wystawami lokalnych twórców, spotkaniami autorskimi, warsztatami. To program zakrojony na lata, będzie uzupełniany w miarę pojawiania się nowych pomysłów i chętnych do współpracy osób i organizacji.

Bardzo ważnym elementem działania Fundacji jest poszerzanie wiedzy historycznej dotyczącej Gawłowa i okolic. Pracujemy nad naszym pierwszym wydawnictwem – albumem o historii Gawłowa i pałacu. Jest już gotowa pierwsza, testowa wersja, udało nam się odnaleźć interesujące historyczne tropy, jak postać Ambrożego Skarzyńskiego, adiutanta Napoleona, urodzonego właśnie w Gawłowie. Chcemy też rozwijać współpracę z właścicielami i zarządcami innych zabytków na terenie powiatu sochaczewskiego, wydawać książki miejscowych autorów.

 

Skład osobowy Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza

 

Rada Fundacji:
Zbigniew Gerasik - Przewodniczący
Agnieszka Gerasik – Członek
Zarząd Fundacji:
Izabela Goryniak - Prezes Zarządu
Marek Orzechowski - Członek Zarządu
Julia Dzieża - Członek Zarządu
Rada Programowa Fundacji:
Agnieszka Offerczak-Ciura - Przewodnicząca
Beata Szustkiewicz - Członek
Sylwia Fiedler - Członek
Mariusz Gerasik - Członek
Andrzej Kornacki - Członek
Artur Gałecki - Członek