Bardzo ważnym elementem działalności Fundacji jest integracja społeczna. Nastawiamy się szczególnie na stworzenie w parku miejsca przyjaznego dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych, którzy mają się tu czuć zupełnie swobodnie. Współpracujemy ściśle z Zespołem Szkół Specjalnych w Erminowie, stowarzyszeniem rodzin zastępczych oraz Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Giżycach, szkołami w Gawłowie i Kątach, a także Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Z czasem na pewno będziemy poszerzać tę listę. Dla podopiecznych organizowane będą zajęcia edukacyjne i rekreacyjne. Środki finansowe możecie przekazywać na konto fundacji: 39 1090 2590 0000 0001 3742 2396 z dopiskiem „Na fundację” lub poprzez szybkie płatności.