Pałac i park w Gawłowie

Najpopularniejsze

Teren parku to 3,5 hektara, zajmujący obszar od ulicy Gawłowskiej do rzeki Bzury. Pałac stanowi ważny punkt charakterystyczny dla tego rejonu miasta. Budynek został wybudowany w latach 1880-90 w stylu klasycystycznym. Forma, elewacje i detale obiektu obrazują tendencje charakterystyczne dla tamtego okresu. Pałac został wpisany do rejestru zabytków 26 lipca 1980 roku pod numerem 549.

Budynek ma cztery kondygnacje, w tym jedną podziemną. Obecnie jest w stanie wymagającym kapitalnego remontu, w tym wymiany dachu i naprawy fundamentów. Program użytkowy przygotowany dla obiektu zakłada możliwość korzystania z zespołu parkowo-pałacowego wszystkim zainteresowanym osobom poprzez zorganizowanie usług, w tym zamieszkania zbiorowego, przy jednoczesnym przeznaczeniu części inwestycji pod cele mieszkaniowe. W praktyce oznacza to takie zagospodarowanie parku, aby zorganizować w nim miejsca rekreacji, wypoczynku i stworzyć możliwość prowadzenia działań kulturalnych. Na terenie obiektu powstanie więc park linowy, ogólnodostępna przystań kajakowa, alejki spacerowe, wiaty piknikowe, mała gastronomia. Po wyremontowaniu pałacu planowane jest stworzenie miejsca na organizowanie wszelkiego rodzaju eventów, szkoleń, konferencji i integracji rodzinnych.

Fundacja bardzo intensywnie poszukuje środków na remont zabytkowego pałacu celem przywrócenia go do dawnej świetności.

Oferta pałacu 2021 Oferta urodzinowa dla dzieci 2020

GALERIA

Pokaż więcej …