O NAS

Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza została ustanowiona przez Agnieszkę i Zbigniewa Gerasików, którzy zakupili zespół parkowo-pałacowy w Gawłowie (Sochaczew, ul. Gawłowska 148). W ciągu najbliższych lat park ma zostać miejscem integracji i rekreacji otwartym dla wszystkich mieszkańców miasta i okolic oraz nastawionym na realizację ich pomysłów. Hasłem przewodnim fundacji jest „czas i przestrzeń”, chcemy zapewnić te dwie rzeczy każdemu, kto szuka miejsca na realizację swoich pasji albo po prostu na odpoczynek.

Działalność Fundacji będzie wielotorowa – przede wszystkim chcemy przywrócić zabytkowy pałac i park do stanu świetności, zachować jego walory historyczne i jednocześnie prowadzić działalność edukacyjną – przygotowywać książki i inne wydawnictwa związane z historią regionu i tego konkretnego miejsca. Będziemy aktywnie poszukiwać środków, które pozwolą na kapitalny remont pałacu, który jest wpisany do rejestru zabytków. Już w najbliższych latach zacznie powstawać park linowy, przystań kajakowa, wiaty piknikowe, wytyczone zostaną nowe alejki w parku. Pałac to kwestia przyszłości – na razie zostanie zabezpieczony przed dalszą dewastacją, a w miarę pozyskiwania środków będzie prowadzony remont.
Bardzo ważnym elementem działalności Fundacji jest integracja społeczna. Nastawiamy się szczególnie na stworzenie w parku miejsca przyjaznego dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych, którzy mają się tu czuć zupełnie swobodnie. Zamierzamy współpracować ściśle z Zespołem Szkół Specjalnych w Erminowie, stowarzyszeniem rodzin zastępczych oraz Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Giżycach, a także Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Z czasem na pewno będziemy poszerzać tę listę. Dla zainteresowanych organizowane będą zajęcia edukacyjne i rekreacyjne.

Kolejny element to współpraca z istniejącymi już stowarzyszeniami i fundacjami oraz grupami nieformalnymi, z którymi chcemy tworzyć wspólną ofertę kierowaną do mieszkańców powiatu. Chcemy także propagować walory turystyczne ziemi sochaczewskiej, które w gawłowskim zespole pałacowo-parkowym są szczególnie widoczne ze względu na jego usytuowanie nad Bzurą i zachowanym drzewostanem.

Bardzo ważne będzie także stworzenie w tym miejscu platformy spotkań kulturalnych z koncertami, plenerami malarskimi i fotograficznymi, wystawami lokalnych twórców, spotkaniami autorskimi, warsztatami. To program zakrojony na lata, będzie uzupełniany w miarę pojawiania się nowych pomysłów i chętnych do współpracy osób i organizacji.

Bardzo ważnym elementem działania Fundacji jest poszerzanie wiedzy historycznej dotyczącej Gawłowa i okolic. Wydaliśmy (do zakupienia w naszym sklepie) album o historii Gawłowa i pałacu. Jest to publikacja, na łamach której udało się odnaleźć interesujące historyczne tropy, jak postać Ambrożego Skarzyńskiego, adiutanta Napoleona, urodzonego właśnie w Gawłowie. Chcemy też rozwijać współpracę z właścicielami i zarządcami innych zabytków na terenie powiatu sochaczewskiego, wydawać książki i albumy miejscowych autorów.

NASZ ZESPÓŁ

Zbigniew Gerasik
Prezes Zarządu
Agnieszka Gerasik
Członek Zarządu
Andrzej Kornacki
Członek Zarządu
Julia Dzieża
Członek Rady Programowej
Sylwia Fiedler
Członek Rady Programowej
Artur Gałecki
Członek Rady Programowej
Agnieszka Offerczak – Ciura
Członek Rady Programowej
Agnieszka Malik
Członek Rady Programowej

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ