ZESPÓŁ

Skład osobowy Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza

RADA FUNDACJI

Zbigniew Gerasik

Przewodniczący

Agnieszka Gerasik

Członek
ZARZĄD FUNDACJI

Izabela Goryniak

Prezes Zarządu

Marek Orzechowski

Członek Zarządu

Julia Dzieża

Członek Zarządu
RADA PROGRAMOWA FUNDACJI

Agnieszka Offerczak-Ciura

Przewodnicząca

Beata Szustkiewicz

Członek

Sylwia Fiedler

Członek

Mariusz Gerasik

Członek

Andrzej Kornacki

Członek

IArtur Gałecki

Członek