Dalszy etap prac przy ul. Partyzantów

Najpopularniejsze

Dalszy etap prac przy ul. Partyzantów i miła spodziewana choć niespodzianka 📢
Podczas prac ziemnych przy schronie biernym Regelbau 668, który był prostym schronem dla drużyny liczącej od 6 do 9 żołnierzy i dowodzącego nią podoficera powiedzieć można, że spotkała nas miła spodziewana niespodzianka. Z dotychczasowych badań nad zamysłem budowy pierścienia obrony wokół Sochaczewa wynikało, że schron ten powinien stanowić punkt dowodzenia odcinka linii umocnień przy dzisiejszych ulicach Długiej, Partyzantów, Polnej i Warszawskiej. Abyśmy mogli to w jakiś sposób potwierdzić oczekiwaliśmy pojawienia się pod grubą warstwą śmieci i darni wyjścia peryskopu typu S.R. 2. Zasadniczym jego przeznaczeniem było prowadzenie obserwacji okrężnej. Wysunięcie peryskopu przez strop miał ułatwiać pancerz o symbolu 734 P3 (niem. Führungsrohr mit Deckenverschluß). I co❓ Otwór się pojawił ale nie w miejscu, w którym się go spodziewaliśmy. Byliśmy niemal pewni, że wyjście peryskopu będzie w stropie izby załogi. Wskazywały na to dotychczas analizowane źródła. Okazało się jednak, że nie jesteśmy jedyni, którzy się zdziwili. Instrukcje instrukcjami, szkice szkicami ale okazuje się, że ta często gloryfikowana unifikacja i precyzja niemiecka na wielu odcinkach budowania umocnień, zwłaszcza w końcowym okresie wojny, również miewała wiele odstępstw. W naszym schronie otwór znajduje się w przedsionku ale śladu po pancerzu niestety nie ma. Wiele schronów na naszym terenie nie zostało ukończonych ale pozostał jednak otwór, który potwierdził naszą teorię, że schron przy ul. Partyzantów był schronem dowodzenia.
W tym miejscu dziękujemy za życzliwość właścicielom jednocześnie schronu Państwu Ignasiak, którzy nam zaufali i pozwolili odkopać częściowo schron abyście mogli go lepiej zobaczyć🤝. Dziękujemy niezawodnym wolontariuszom ekipy niebieskiej z Mars, Incorporated: Daniel Czajka, Jacek Spilaszek (WET) i Mariusz Młodawski (DRY) z niebieskich🏆
Szczególne podziękowania dla „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. a zwłaszcza Pani prezes Magdalenie Kaczorowskiej i jej profesjonalnej ekipie: Paweł Orlikowski, Paweł Tkacz, Roman Błaszczyk🚜.
Ten schron ma więcej odstępstw od instrukcji o czym więcej niebawem📢.