Najpopularniejsze

Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza zorganizowała w dniach 7 i 8 maja br. na terenie Sochaczewa kolejną inicjatywę edukacyjno – historyczną.

W ramach realizacji projektu spotkanie z historią  „Śladami sochaczewskich fortyfikacji z okresu II wojny światowej”, miłośnicy historii skupieni wokół Projektu Sochaczewskie Fortyfikacje przeprowadzili żywe lekcje historii. Uczestnikami spotkania byli uczniowie: Liceum Ogólnokształcącego, publicznego Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Zespołu Szkół
im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ” Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie, Szkoły Podstawowej  im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie, Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie, Szkoły Podstawowej
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie, Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie, im. Zygmunta Pruskiego a także Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie.

– Realizacja tej formy edukacji daje ogromną szansę aktywizacji młodzieży do pogłębiania wiedzy z zakresu znajomości historii Polski i swojej „Małej Ojczyzny”
– mówi koordynator projektu Artur Gałecki. Spotkaniem z historią przełamujemy stacjonarne modele lekcji historii. Tego rodzaju forma edukacji stwarza także okazję do spotkania uczestników z różnych środowisk poza szkołą, dając jednocześnie możliwość udziału w niekonwencjonalnej formie edukacji historycznej.  Była to również doskonała okazja do spotkań pozaszkolnych
i międzypokoleniowych oraz szansa dla uczniów szkół z naszego regionu do nawiązania nowych relacji i znajomości.

Trasa spotkań z historią rozpoczęła się od Pałacu w parku im. Włodzimierza Ignacego Garbolewskiego, gdzie od sierpnia 1944 r. do stycznia 1945 r. przebywał zbrodniarz nazistowski Ludwig Fischer, który uciekł z płonącej Warszawy i nakazał budowę fortyfikacji m.in. w rejonie Sochaczewa.  Następnie uczestnicy przejechali autokarami w okolice ulic Długiej, Partyzantów, Polnej
i Zielonej Doliny, gdzie zobaczyli  kilka dobrze zachowanych schronów z okresu wojny. Kolejnym i niezwykle ważnym elementem tej podróży historycznej, było przypomnienie uczestnikom tragicznych, choć bohaterskich losów żołnierzy armii Poznań i Pomorze, spoczywających na trojanowskim cmentarzu a także żołnierzy Armii Krajowej poległych w starciu z Niemcami pod Bronisławami
w dniu 4 kwietnia 1944 r. oraz ofiar terroru hitlerowskiego z lat okupacji.
Na cmentarzu zapalono symboliczne znicze, oddając hołd żołnierzom oraz cywilom  poległym w czasie wojny.

– Chcemy zachęcać uczestników, tego rodzaju projektów do poznania historii powiatu sochaczewskiego, nie tylko związanej z przymusową pracą mieszkańców regionu na rzecz niemieckiej III Rzeszy w czasie okupacji. Nasze działania zmierzają także do ukazania okrucieństwa wojny poprzez pryzmat całego jej przebiegu na przykładzie naszego regionu – powiedział Radosław Jarosiński, pracownik Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, współpracujący przy realizacji wydarzenia.

W kolejnej części wydarzenia uczestnicy przejechali na lewobrzeżną część Sochaczewa gdzie zwiedzili zrewitalizowane schrony, strzelali  z replik broni ASG, wzięli udział w szkoleniu minerskim a także byli świadkami inscenizacji
i rekonstrukcji historycznych z pokazem strzelań bronią hukową z replik broni używanych w czasie wojny. Nie zabrakło przejażdżek epokowym motocyklem z koszem oraz wielu innych atrakcji.

– Przeprowadziliśmy także dwa konkursy z nagrodami, angażujące młode pokolenie do zgłębienia informacji dotyczących historii regionu, w którym żyją. Pierwszy konkurs pod nazwą „Szukamy świadków historii” polegał na odnalezieniu

uczestnika budowy linii a2 i nagranie z nim wywiadu. Drugi zaś p.n. „Pomniki historii – schrony linii a2” będzie polegał na wykonaniu i przesłaniu zdjęć, które dotyczyły najciekawszej fotografii schronu znajdującego się na trasie żywej lekcji historii lub znajdujących się na linii a2 – dodał Artur Gałecki. 

 

Zrewitalizowane schrony były w tych dniach otwarte także dla wszystkich mieszkańców miasta. Uczestników wydarzenia odwiedził również Burmistrz Miasta Sochaczew, Pan Daniel Janiak. Na zakończenie wydarzenia odbyły się rozmowy pokoleniowe przy ognisku i poczęstunek wojskową grochówką.

Spotkanie z historią  „Śladami sochaczewskich fortyfikacji z okresu II wojny światowej”

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”