Szlachetna Paczka

Najpopularniejsze

Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza przyłączyła się do akcji „Szlachetna Paczka”. Chcemy aktywnie wspierać rodziny z terenu powiatu sochaczewskiego, które potrzebują wsparcia.

Od wielu lat obecni właściciele pałacu w Gawłowie i założyciele Fundacji, Agnieszka i Zbigniew Gerasikowie wraz z rodziną wspierają „Szlachetną paczkę”. W 2018 roku do pomocy przystępuje też cała FOZM – jej Zarząd i Rada Programowa. Celem akcji jest mądra pomoc potrzebującym – zaspokojenie konkretnych potrzeb tych, którzy z powodu splotu niekorzystnych okoliczności nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z trudnościami.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce koordynowanej z centrali w Krakowie. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Organizatorzy projektu deklarują, że „nie pomagają biedzie roszczeniowej” i chcą, aby „ludzie sami radzili sobie w życiu.

Pomoc rodzinom przekazywana jest podczas Finału Szlachetnej Paczki, nazywanego „weekendem cudów”, który odbywa się co roku na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.

Paczki z pomocą materialną przygotowaną przez darczyńców przekazywane są rodzinom zakwalifikowanym do projektu przez wolontariuszy. To oni, jesienią każdego roku, docierają do rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spotykają się z nimi w ich domach, przeprowadzają pogłębiony wywiad środowiskowy i podejmują decyzję o włączeniu (lub nie) danej rodziny do projektu. Następnie wspólnie określają konkretne potrzeby, których zaspokojenie ma dać rodzinom szansę na trwałą poprawę sytuacji. Informacje o rodzinach, zawierające m.in. opis ich historii oraz listę potrzeb, trafiają do internetowej bazy rodzin. Jej upublicznienie na stronie www Szlachetnej Paczki następuje w połowie listopada. Po zapoznaniu się z historiami i potrzebami rodzin, darczyńcy z całej Polski wybierają z niej konkretne rodziny, dla których deklarują przygotowanie paczek z pomocą materialną odpowiadającą wymienionym potrzebom. Podczas Finału Szlachetnej Paczki darczyńcy dostarczają paczki do specjalnie na tę okoliczność przygotowanych magazynów, skąd wolontariusze przewożą je do wskazanych rodzin.

Podczas XVII edycji Szlachetnej Paczki w 2017 roku pomoc materialną w ramach projektu otrzymały w ten sposób 20 073 rodziny, a jej łączna wartość wyniosła 53,97 mln zł.

Podczas XVIII edycji Szlachetnej Paczki w 2018 roku pomoc materialną w ramach projektu otrzymały w ten sposób 16 703 rodziny, a jej łączna wartość wyniosła 47,16 mln zł

Od kilku lat dodatkowym celem realizowanym w ramach Szlachetnej Paczki jest edukacja finansowa i popularyzacja postawy proaktywnej w życiu zawodowym i prywatnym.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlachetna_Paczka

GALERIA

Pokaż więcej …