Zapomniani.pl

Najpopularniejsze

Zapomniani — przywrócenie pamięci osób zasłużonych dla rozwoju Mazowsza, spoczywających na cmentarzach ziemi sochaczewskiej

Na terenie ziemi sochaczewskiej w XIX wieku urodzili się, mieszkali, pracowali i umierali znamienici właściciele majątków ziemskich, przemysłowcy, wojskowi, lekarze, księża, których działalność zawodowa lub społeczna dla dobra mieszkańców miała wpływ nie tylko na rozwój ziemi sochaczewskiej i Mazowsza, ale również całego terytorium będącej pod zaborami Polski.

Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza dzięki dofinansowaniu Marszałka Województwa Mazowieckiego podejmuję się kolejnego projektu, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o osobach, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju ziemi sochaczewskiej i Mazowsza, żyjących w latach 1800-1939, a spoczywających na nekropoliach powiatu sochaczewskiego.

W ramach projektu zostanie uruchomiona strona internetowa zapomniani.pl, na której znajdą się życiorysy wspominanych osób, na które składać się będą: galerie dokumentów, artykuły z ówczesnej prasy, współczesne zdjęcia miejsc związanych z opisywanymi osobami, inne opracowania oraz zdjęcia nagrobków.

Działanie kierujemy szczególnie do mieszkańców powiatu sochaczewskiego, młodego pokolenia, które bardzo często nie posiada wiedzy o wielowiekowym dziedzictwie ziemi sochaczewskiej, do przedstawicieli najstarszego pokolenia, którym opisywane osoby i wydarzenia znane są często z nieco innej perspektywy, którzy mogą zweryfikować lub uzupełnić informacje. Do lokalnych historyków i pasjonatów historii, nauczycieli, bibliotekarzy, działaczy kulturalnych i społecznych, dziennikarzy czy przewodników turystycznych, którzy mogą pełnić rolę pośredników w przekazywaniu wiedzy zdobytej w wyniku lektury strony internetowej.

Andrzej Kornacki

GALERIA

Pokaż więcej …