Zapomniani.pl – trzecia odsłona

Najpopularniejsze

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w 2019 roku ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego uruchomiliśmy projekt „Zapomniani”, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o osobach żyjących w latach 1800-1939, które na różnych płaszczyznach przyczyniały się do rozwoju Mazowsza.
W ramach działania została uruchomiona strona internetowa www.zapomniani.pl na której zamieszczone zostały biogramy znanych mieszkańców, których działalność, troska o zachowanie polskości, praca społeczna lub zainwestowany majątek przyczyniały się do rozwoju regionu. Osób związanych z Mazowszem, które po śmierci zostały pochowane na lokalnych nekropoliach.
Pierwotnie zadanie dotyczyło cmentarzy dawnego powiatu sochaczewskiego, w 2020 r. projekt został rozszerzony o teren dawnego powiatu błońskiego. W tym roku nasza fundacja dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego rozszerzyła działanie o teren dawnego powiatu gostynińskiego.
Od początku maja prowadzimy szeroko zakrojone działania: tworzymy bazę najstarszych nagrobków i osób pochowanych przed 1939 rokiem, zbieramy dokumentację fotograficzną cmentarzy i grobów, wyszukujemy informacji w metrykach parafialnych i archiwach, poszukujemy informacji o wybranych osobach w ówczesnej prasie, oraz w dawnych i współczesnych opracowaniach.
W najbliższych dniach rozpoczniemy na stonie www.zapomniani.pl umieszczać biogramy oraz współczesne zdjęcia nagrobków. Na naszym profilu będziemy zamieszczać ciekawe informacje o wybranych osobach.

GALERIA

Pokaż więcej …